Sídlo v Brenna - tel./fax +48 33 85 36 127
Pobočka Těšín - tel. +48 602 711 096
Pobočka Jaworzynka - tel. +48 698 572 719
Pobočka Kozy - tel. +48 787 044 196
PobočkaTřinec - tel. +420 732683665

Ochrana osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 /EC (dále jen GDPR) poskytujeme následující informace:

 

Kontaktní údaje správce

 

Správcem vašich osobních údajů je Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora. se sídlem ul. Stara Droga 13, 43-438 Brenna.

 

Kontakt na správce:

 

 

Právní základ, povinnost nebo dobrovolné poskytnutí údajů, účely zpracování a doba zpracování osobních údajů

 

V závislosti na kontextu zpracování mohou být vaše osobní údaje zpracovávány na základě:

článek 6 sec. 1 lit. a) GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

 

Vaše údaje budou zpracovávány pro účely uvedené v jednotlivých souhlasech,

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu uvedenou v jednotlivých souhlasech nebo do odvolání souhlasu nebo do uplynutí nároků souvisejících se zpracováním údajů pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu.

Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nebude možné dosáhnout účelu uvedeného v jednotlivých souhlasech;

 

článek 6 sec. 1 lit. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění povinností uložených správci jako smluvní straně nebo na vyžádání před uzavřením smlouvy;

 

poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nebude možné dosáhnout cílů vyplývajících z použití kontaktního formuláře (prezentace nabídky, ocenění práce, upřesnění smluvních údajů).

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem v případě uzavření smlouvy na námi nabízené služby, pokud ne - údaje jsou vymazány a nezpracováváme je pro archivní nebo statistické účely.

 

článek 6 sec. 1 lit. c) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce;

 

článek 6 sec. 1 lit. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li subjektem údajů dítě.

 

poskytnutí vašich osobních údajů z vaší strany je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však není možné vystavit prodejní doklad, nelze plnit povinnosti vyplývající ze zákona, zejména daňového, účetního či archivního zákona.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem, pokud dojde k uzavření smlouvy ohledně námi nabízených služeb;

účel zpracování údajů: plnění povinností Správce podle zákona, zejména ze zákona o daních z příjmů; účely vyplývající z oprávněných zájmů správce jsou zejména: šetření, obhajoba pohledávek nebo vymáhání pohledávek.

 

 

Přenos dat

 

Vaše osobní údaje mohou být předány následujícím příjemcům údajů:

 

další subjekty na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním údajů;

orgány oprávněné přijímat vaše údaje podle zákona.

 

Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

 

Máte právo kdykoli učinit prohlášení o odvolání jakéhokoli uděleného souhlasu.

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jejich odstranění nebo přenosu, pokud to umožňuje zákon.

 

Máte právo požádat Správce o přístup k údajům, které se Vás týkají, obdržet jejich kopie, opravit je nebo omezit jejich zpracování.

 

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Automatizované zpracování a profilování

 

Při zpracování osobních údajů nebude správce rozhodovat automatizovaně. Osobní údaje nebudou profilovány.

Naše body

Sídlo v Brenna
Pobočka Těšín
Pobočka Jaworzynka
Pobočka Kozy
PobočkaTřinec
zavolejte nám:
Brenna | Cieszyn | Jaworzynka | Kozy | Třinec
nebo
Dej mi své telefonní číslo:
+
-
-
Z důvodu zájmu o Vaši nabídku nás prosím kontaktujte telefonicky.
Vaše telefonní číslo nebude použito pro marketingové účely ani předáno. Zavoláme vám pouze zpět