Sídlo v Brenna - tel./fax +48 33 85 36 127
Pobočka Těšín - tel. +48 602 711 096
Pobočka Jaworzynka - tel. +48 698 572 719
Pobočka Kozy - tel. +48 787 044 196
PobočkaTřinec - tel. +420 732683665

Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie


Úvodní ustanovení

Chráníme Vaše soukromí během procházení stránkami. Dodržujeme příslušné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů:

- Zákon z 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (jednotný text: Sb. zák. z r. 2002 č. 101, pol. 926 v pozd. zn.);

- Zákon z 18.7.2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. zák. č. 144, pol. 1204 v pozd. zn.)

-Nařízení ministra vnitra a veřejné správy z 29.4.04 ve věci dokumentace zpracovávání osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, jež musí splňovat počítačové zařízení a systémy, určené pro zpracovávání osobních údajů (Sb. zák. č. 100, pol. 1024).

Chráníme Vaše data rovněž z technické stránky, a to používáním zařízení a zabezpečení nejvyšší kvality. Smyslem níže uvedených předpisů je informování o údajích, které shromažďujeme, když se pohybujete po našich stránkách, o způsobech jejich využívání, opravy a odstraňování; určují rovněž zásady uchovávání a přístupu k informacím ve Vašem zařízení (počítač, notebook, smartfon atd.) pomocí souborů Cookies, jež slouží k realizaci služeb poskytovaných elektronickou cestou, vyžadovaných uživatelem Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora :companyAddress což představuje realizaci informačních povinností vyplývajících z čl. 173, čl. 174 a čl. 209 Telekomunikačního zákona (Sb. zák. z 21.12.2012, pol. 1445).


I. Informace o správci údajů

1. Tato Politika soukromí Cookies definuje a určuje data, která jsou shromažďována od uživatele stránek :host, nazývaných dále servisem, patřícímu firmě Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora :companyAddress.

2. Správcem údajů je Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora :companyAddress, nazývaný dále správcem nebo firmou.

 

II. Informace o rozsahu dat shromažďovaných správcem, o rozsahu jejich využívání, právech uživatele

1. Během návštěvy uživatele v servisu naše servery automaticky ukládají tzv. systémové logy – anonymní informace, jako jsou: délka návštěvy uživatele, IP adresa, URL adresa, informace o uživatelově prohlížeči, URL adresa poslední navštívené stránky (tzv. referenční odkaz, v případě že se uživatel dostal na stránky prostřednictvím odkazu) apod. Shromážděné logy jsou uchovávány po dobu neurčitou jako pomocný materiál pro spravování servisu. Obsažené informace nejsou zpřístupňovány nikomu mimo osob oprávněných spravovat server a servis.

2. Servis shromažďuje také anonymní data týkající se navštěvovaných stránek, jako jsou: počet návštěv, země, prohlížeč, délka návštěvy apod. Shromážděná data analyzujeme, přičemž využíváme řešení externího dodavatele, jímž je Google Analytics. Nástroj funguje na základě tzv. souborů cookie a nezpřístupňuje data umožňující identifikaci osoby. Podrobnosti o politice ochrany soukromí Google Analytics jsou přístupné na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html3.Servis může využívat funkci „Share” (Sdílet), umožňující posílat informace o našich stránkách do sociálních sítí (např. Facebook, Twitter apod.) nebo na e-mailovou adresu. Funguje na základě služby „Add This”. Podrobné informace týkající se politiky ochrany soukromí této služby se nacházejí na stránkách: http://www.addthis.com/privacy.

4. Při kontaktování pomocí kontaktního formuláře, v případě odebírání našeho newsletteru nebo jiné systémové zprávy může uživatel zadat následující údaje: telefon, adres e-mailové schránky, adresu, jméno a příjmení apod. a jiné osobní údaje, tj. datum narození, věk, pohlaví apod. Tyto údaje mohou být využívány správcem pro statistické účely, pro behaviorální výzkum a také – v případě uživatelova souhlasu – pro obchodní účely firmy.

5. Navíc, příležitostně, cestou anket zasílaných prostřednictvím elektronické pošty nebo umístěných přímo na stránkách, servis může od uživatelů shromažďovat zeměpisná a profilová data (jako je vzdělání, věk, příjmy). Tyto údaje jsou využívány pro výzkum uživatelských preferencí a uzpůsobení nabídky firmy jejich očekávání. Uvedení těchto údajů je vždy dobrovolné a uživatel může kdykoli ukončit zasílání nabídek způsobem uvedeným v každé jednotlivé odeslané anketě (např. ve značce zprávy).

6. Veškerý reklamní obsah související s komerční činností firmy a jejích obchodních partnerů může být uživatelům zasílán výhradně s jejich souhlasem, podle čl. 10 zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. zák. 2002, č. 144, pol. 1204, v pozd. zn.). Souhlas v tomto rozsahu má odvolatelnou povahu.

7.Uživatel, uvádějící na stránkách vlastní údaje zmíněné v bodě 5 a 6, vyjadřuje souhlas s jejich poskytnutím, uchováváním a zpracováním (podle platných předpisů zákona o ochraně osobních údajů z 29.8.1997) servisem. Při poskytování vlastních údajů uživatel zároveň potvrzuje, že se seznámil s „Politikou soukromí cookies”, platnou na těchto stránkách.

8.Osobní údaje nejsou poskytovány jiným subjektům pro marketingové účely, s výjimkou případků, kdy s tím uživatel souhlasí. Uvedení jakýchkoli osobních údajů je dobrovolné. Shromážděné informace, které neumožňují identifikovat konkrétní osobu, může firma zpřístupnit veřejně nebo svým partnerům, jako jsou vydavatelé, poskytovalé reklam a subjekty spravující podobné portály.

9.V případě fúze nebo převzetí firmy či prodeje jejích aktiv zajišťujeme důvěrnost veškerých osobních údajů a také informujeme konkrétní uživatele o tom, že jejich osobní údaje budou přeneseny nebo zahrnuty jinou politikou soukromí.

10. Uživatel má možnost rozhodnout o tom, v jakém rozsahu budou jeho osobní údaje využívány.

11. Uživatel má právo doplňovat, aktualizovat, upravovat osobní údaje, dočasně nebo úplně pozastavit jejich zpracovávání nebo je odstranit, pokud jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny narušením právních předpisů či jsou-li již nepotřebné pro realizaci cílů, pro něž byly shromážděny, a právo vznést námitku v případech uvedených v čl. 23 odst. 1 bodu 5 zákona o ochraně osobních údajů, poté co správce má v úmyslu zpracovávat uživatelovy údaje pro marketingové účely nebo je zpřístupnit jinému správci dat.12. Veškeré změny svých osobních údajů může uživatel provést prostřednictvím zaslání příslušného prohlášení o vůli na adresu správce.

13. Správce si vyhrazuje právo odmítnout odstranění údajů uživatele, je-li jejich uchování nezbytné pro případ nárokování nebo vyžadují-li tak platné právní předpisy.

14. V případě kontroly Generálního inspektorátu Ochrany osobních údajů mohou být uživatelovy údaje zpřístupněny pracovníkům inspektorátu podle zákona o ochraně osobních údajů.


III. Používání souborů cookies a podobných technologií a možnost jejich deaktivování

1. Servis používá tzv. soubory cookies, které identifikují prohlížeč a usnadňují fungování servisu. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje. Servis může využívat rovněž Anonymní identifikátor neboli náhodný sled znaků, používaný pro tytéž účely jako soubor cookie na platformách zahrnujících některá přenosná zařízení, na nichž technologie souborů cookies není aktivní.

2. V nastavení prohlížeče lze zvolit možnost odmítnutí souborů cookies, některé funkce servisu se však poté nemusí správně zobrazovat. Absence změny v tomto nastavení znamená souhlas s používáním souborů cookies.

3. Cizí servisy, jejichž materiály nebo odkazy se mohou nacházet na našich stránkách (např. vimeo, youtube) mohou rovněž používat cookies, neboť umožňují přihlášení a jsou určeny pro dodávání reklam odpovídajících zájmům a propočtům uživatele. V tomto případě servis doporučuje seznámit se s Politikou soukromí uvedených servisů. Tato Politika ochrany soukromí nereguluje pravidla využívání mechanismu cookies cizími subjekty.

4. Správce si vyhrazuje možnost používat služby cizích subjektů v oblasti zpracování statistik týkajících se užívání servisu. Ujišťujeme, že v tomto případě nebudou těmto subjektům poskytnuty žádné údaje identifikující uživatele.

5. V reklamách nacházejících se na stránkách servisu mohou být používány soubory cookies cizích subjektů pro účely analyzování efektivity reklamní kampaně.

a. Co jsou „cookies”?

„Cookies”, angl. „koláčky”, jsou malými textovými soubory, uchovávanými v uživatelských zařízeních, jako jsou smartphon, notebook, počítač a všech ostatních zařízeních určených k prohlížení internetu. V souborech cookies jsou ukládány informace o internetových stránkách, jež uživatel navštěvuje, délka „života” neboli čas existence souboru a unikátní číslo prohlížeče.


b. K čemu se „cookies” používají?

„Cookies” se používají k přizpůsobení obsahu internetových stránek (např. reklamních obsahů) preferencím uživatele a také pro zrychlení načítání internetových stránek. „Cookies” jsou používány rovněž pro sběr statistických a behaviorálních údajů uživatelů stránek. Tyto údaje nejsou využívány pro identifikaci totožnosti uživatelů.


c. Obsahují „cookies” osobní údaje?

Ano, avšak mohou být využívány výhradně pro účely provedení definovaných funkcí ve prospěch uživatele. Tyto údaje jsou šifrovány takovým způsobem, aby neumožnily zpřístupnění neoprávněným osobám.

d. Jaká „cookies” servis používá?

Používány jsou dva druhy souborů: dočasné (existují do doby odhlášení z internetové stránky nebo zavření softwaru – internetového prohlížeče) a „trvalé” soubory (uchovávané po dobu definovanou parametry souborů „cookies” nebo do ručního odstranění uživatelem). Svá „cookies” mají rovněž cizí subjekty, jako např. Facebook. Údaje týkající se politiky ochrany soukromí cookies partnerů najdete na jejich internetových stránkách.


e. Jak odstranit nebo/a zablokovat soubory „cookies”?

Výchozí nastavení internetových prohlížečů umožňuje používat soubory „cookies”. Toto nastavení lze však v libovolném okamžiku změnit. Omezení používání souborů „cookies” nebo jejich zablokování může mít vliv na zobrazování některých funkcí servisu. Všechny operace odstranění nebo blokování služeb v prohlížečích je třeba provést uvážlivě, neboť mohou způsobit odstranění stránek přidaných do záložek „oblíbené”, usnadnění přístupu typu automatické přihlášení, pamatování hesla/přihlašovacího jména apod.


Odstranění a blokování souborů v Google Chrome: Klikněte na „Nastavení”, následně „Zobrazit pokročilá nastavení”, dále v políčku „Soukromí” klikněte na „Nastavení obsahu”. V nově otevřeném okně zvolte možnost „Blokovat snahy uložit data z portálu do počítače”. Najeďte rovněž na položku „Všechny soubory cookie a údaje ze stránek” a v otevřeném okně klikněte na „Odstranit vše”.

Prohlížeč Microsoft Internet Explorer: Pro zablokování souborů cookies otevřte postupně: „Nástroje”, následně „Možnosti internetu”, poté záložku „Soukromí”, následně „Pokročilé”. V nově otevřeném okně označte možnost „Nahradit automatickou obsluhu souborů cookie” a poté zvolte dvakrát možnost „blokovat” a potvrďte tlačítkem „OK”. Pro odstranění dříve uložených souborů cookies: zvolte postupně: „Nástroje”, poté „Možnosti internetu” a u možnosti „Historie procházení” klikněte na „Odstranit…”. Následně zvolte možnost „Uchovat data oblíbených webových stránek” a „Soubory cookie” a zmáčkněte „Odstranit”.


Mozilla Firefox: Pro zablokování cookies zvolte „Nástroje”, poté „Možnosti” a položku „Soukromí”. Tam zvolte možnost „Program Firefox bude používat uživatelské nastavení” a pod tím odškrtněte možnost „Akceptovat cookies”. Potvrďte tlačítkem „OK”. Pro odstranění uložených cookies: Zvolte „Nástroje” a „Vymazat historii procházení”. Zvolte dobu vyčištění: „všechno” a zvolte možnost „Cookies”. Potvrďte tlačítkem „OK”.

Pro zablokování cookies v prohlížeči Opera zvolte v Menu možnost „Nastavení”, následně „Volby…”, poté „Pokročilé” a „Cookies”. Z dostupných možností zvolte „Nikdy nepřijímat cookies” a klikněte na tlačítko „OK”. Pro odstranění uložených cookies zvolte v menu možnost „Nastavení”, následně „Volby…” a tam „Pokročilé” a „Cookies”. Poté klikněte na možnost „Nakládání s cookies” a v nově otevřeném okně klikněte na tlačítko „Odstranit” pro každou položku.


V prohlížeči Safari je třeba zvolit „Volby” a kliknout na ikonu „Zabezpečení”. Zobrazí se úroveň zabezpečení v pododobě „Akceptovat soubory cookie”.

V prohlížečích mobilních zařízení: Funkce práce souborů typů „cookies” se může v různých modelech telefonu nebo jiných přenosných zařízeních lišit. Proto Vám doporučujeme seznámit se s možnostmi ochrany soukromí v dokumentaci na internetových stránkách výrobce Vašeho mobilního přístroje.

f) Co jsou Anonymní identifikátory a jaká je jejich funkce?

e.1. Pro zobrazování reklam služeb, v nichž soubory cookie nemusí fungovat (např. v aplikacích mobilních zařízení), může servis používat anonymní identifikátory. Anonymní identifikátor je náhodný sled znaků, používaný pro tytéž účely jako soubor cookie na platformách zahrnujících některá přenosná zařízení, na nichž technologie souborů cookies není aktivní.

e.2. Plní podobnou funkci jako soubory cookies.

g) Jak spravovat anonymní identifikátory?

Každý model telefonu může s touto funkcí pracovat jiným způsobem. Proto Vám doporučujeme seznámit se s možnostmi ochrany soukromí v dokumentaci na internetových stránkách výrobce Vašeho mobilního přístroje.

IV. Změny v Politice soukromí, kontakt a závěrečná ustanovení

1.Servis upozorňuje na možnost nesprávného zobrazování stránek nebo narušení chodu některých funkcí servisu u uživatele, který odstranil a/nebo deaktivoval práci souborů „cookies”.

2. Komunikace mezi uživatelovým počítačem a naším servisem je šifrována použitím příslušného bezpečnostního protokolu. Dodatečně jsou naše databanky zabezpečeny proti nahlížení třetích osob.

3. Vyhrazujeme si právo na změnu výše uvedené Politiky soukromí prostřednictvím zveřejnění nové politiky soukromí na této podstránce.

4. Uživatele, kteří mají jakékoli dotazy ohledně této Politiky soukromí, praktik používaných na těchto stránkách nebo jiné námitky týkající se ustanovení této Politiky ochrany soukromí a souborů cookies, prosíme, aby kontaktovali správce.

Naše body

Sídlo v Brenna
Pobočka Těšín
Pobočka Jaworzynka
Pobočka Kozy
PobočkaTřinec
zavolejte nám:
Brenna | Cieszyn | Jaworzynka | Kozy | Třinec
nebo
Dej mi své telefonní číslo:
+
-
-
Z důvodu zájmu o Vaši nabídku nás prosím kontaktujte telefonicky.
Vaše telefonní číslo nebude použito pro marketingové účely ani předáno. Zavoláme vám pouze zpět